Als lid betaal je per kwartaal, en heb je het voordeel dat je verzekerd bent van een plaats bij de maandelijkse zwemavond. Het is niet verplicht om lid te worden. Ook als niet-lid kun je je aanmelden voor een zwemavond. Echter leden hebben voorrang. Er zijn nog enkele plekken vrij voor leden, zodra we 100 leden hebben worden volgende aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst.

Indien je lid wilt worden kun je je aanmelden via het contactformulier of via email islamitischezwemvereniging-zuidlimburg@outlook.com . Je ontvangt dan een attachment met het inschrijfformulier. Wanneer je dit formulier ingevuld terugstuurt ontvang je een lidmaatschapsnummer en de betaalgegevens. Zodra we het ingevulde inschrijfformulier en je eerste betaling hebben ontvangen is de aanmelding compleet. Als lid betaal je per kwartaal, de contributie bestaat dus uit 15 euro per kwartaal (3x5 euro). Indien door omstandigheden of door beperkte beschikbaarheid van het zwembad, er minder dan 3 zwemavonden in een kwartaal zullen plaatsvinden, betaal je ook minder contributie.


Let op: Vanaf kwartaal 3 2016 is de prijs voor leden verlaagd naar 5 euro per persoon per maand (15 euro per kwartaal)! Dit is een proef. Als na enkele maanden blijkt dat de opkomst toch structureel te laag is, zullen we de prijs weer terug op het oude bedrag moeten stellen. Voor niet-leden blijft de losse inschrijving 7 euro pp. Nog meer reden om lid te worden dus.
De contributie dient elk kwartaal voor de 1ste van de maand overgemaakt te zijn, dus voor 1 jan, 1 april etc.

Iedereen die zich wil aanmelden als lid dient dit afzonderlijk te doen. Kinderen mogen wel samen met moeder lid worden. De gegevens van deze kinderen dienen dan vermeld te worden op het inschrijfformulier. Tevens is dan de contributie uiteraard hoger.